Bli medlem i Sunnhordland Amatørkulturråd

Medlemskap vert stadfesta ved å senda e-post til: post@sunnkultur.no med følgjande opplysningar:

Namn på lag/organisasjon/foreining:
Kontaktperson:
e-post:
Adresse:
Heimeside:
Facebookside:
Tal medlemmer:

Eller bruk innmeldingsskjema:

Lukk meny