EKSTRAORDIÆRE MIDLAR TIL KULTURAKTIVITET I SUNNHORDLAND
             Sunnhordland Amatørkulturråd er av Vestland Fylkeskommune tildelt kr 150.000 til fordeling
             til medlemmer av Sunnhordland Amatørkulturråd.

             Lag og foreninger som er medlem per 10. januar 2021 kan søke – se vilkår for innmelding under «bli medlem» ovenfor.
             Hensikten med tildelingen er å kunne bidra til fortsatt kulturaktivitet blant våre medlemslag i Sunnhordland.
             Vi ser frem til å motta søknaden fra ditt lag, og vi vil fordele pengene etter beste evne.

           Dere ønskes fortsatt God Jul og vi ønsker dere også et Godt Nyttår, og spesielt; lykke til med
           søknadsarbeidet. Gjør det enkelt og følg veiledningen i vedlegget som kan lastes ned HER

             For styret i Sunnhordland Amatørkulturråd

             Jan Spjeldnæs